Trụ sở chính:

  •  Địa chỉ: Số 105 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  •  Điện Thoại:  0932 069 069 – 0932796486 – 028 6687 3399
  • Website: http://iglobal.com.vn/
  • Email: chinh.le@iglobal.com.vn
  • Giờ làm việc:  8:00 – 17:00