CEO PepsiCo Foods Việt Nam: “Không thể đến với người nông dân bằng tiền mà phải bằng tâm”

Ngày đăng: 26-11-2018

Trải qua 10 năm đồng hành cùng bà con nông dân Đơn Dương, Lâm Đồng xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững với cây khoai tây, PepsiCo Foods Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành quả và góp phần thay đổi tích cực diện mạo nền nông nghiệp tại đây.

Năm 2006, PepsiCo Foods Việt Nam được thành lập để sản xuất thức ăn nhẹ, với sản phẩm chủ lực là Snack Poca. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất, PepsiCo phải cân nhắc giữa việc nhập khẩu và mở ra một chuỗi cung ứng khoai tây nội địa. Từ đó, chương trình Nông nghiệp bền vững đã ra đời. Năm 2008, chương trình bắt đầu tại Đơn Dương với nhóm nông dân đầu tiên, mở đầu cho hành trình đưa khoai tây trở thành nông sản góp phần thay đổi diện mạo nền nông nghiệp tại đây.

Ông Nguyễn Đức Huy – Giám đốc điều hành và ông Nguyễn Phúc Trai – Giám đốc nông học của PepsiCo Foods Việt Nam đã có những chia sẻ về hành trình 10 năm đồng hành cùng nông dân Đơn Dương xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững với cây khoai tây.

Chương trình Nông nghiệp bền vững toàn cầu do PepsiCo thực hiện đã có mặt tại 38 quốc gia với sự tham gia của 40.000 nông dân. Theo hai anh, thế nào là nông nghiệp bền vững?

Dưới góc nhìn của PepsiCo, nông nghiệp bền vững phải chú trọng vào 3 yếu tố. Thứ nhất là bảo vệ môi trường, bao gồm không khí, nguồn nước, đa dạng sinh học, xử lý chất thải nông nghiệp… Thứ hai là đảm bảo tính ổn định của xã hội, bao gồm an toàn, sức khỏe, chế độ đãi ngộ dành cho người lao động. Thứ ba là thúc đẩy phát triển kinh tế, mang đến thu nhập ổn định cho người nông dân và góp phần thay đổi diện mạo kinh tế địa phương.