Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Ngày đăng: 26-11-2018

Tuần mới từ 26/11 đến 30/11/2018 có 22 doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có nhiều doanh nghiệp đang được các nhà đầu tư quan tâm như Sabeco (SAB), Sonadei (SZN) hay Năng lượng Vinaconex (VCP)…

Cũng trong tuần này nhà đầu tư chú ý có rất nhiều doanh nghiệp thông báo trả cổ tức với tỷ lệ rất lớn như Nhựa Hà Nội (NHH) phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%. Không những thế, Nhựa Hà Nội cũng đang sắp có chủ mới, Cadivi Đồng Nai tuyên bố thoái vốn và khả năng lớn Anphat Holdings sẽ thế chân trở thành công ty mẹ.

Khánh Hội (KHA) chi trả cổ tức bổ sung năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 110% sau khi được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ủy quyền cho HĐQT quyết định chi trả cổ tức bổ sung. Ngoài ra Đá Núi Nhỏ (NNC) cũng tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 40%.

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.