1. Khái niệm

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Do Chi nhánh công ty không có tài sản (vốn) độc lập nên không phải là pháp nhân. Theo qui định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân.

Về nguyên tắc, chi nhánh có thể và có quyền thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng kinh doanh như công ty mẹ – điều này phải ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Nghĩa là Chi nhánh công ty có thể ký kết hợp đồng kinh tế, thực hiện các giao dịch hành chính, lao động … – nhưng không phải là pháp nhân.

2. Đặc điểm

Về hoạt động kinh doanh, chi nhánh được thực hiện các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải bất cứ ngành, nghề nào được đăng ký bởi doanh nghiệp, chi nhánh cũng được phép hoạt động. Việc chi nhánh được thực hiện toàn bộ hay chỉ một phần chức năng là tùy theo sự ủy quyền của doanh nghiệp.

Về thẩm quyền đại diện, cần phân biệt rõ thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và thẩm quyền của giám đốc chi nhánh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quyền điều phối toàn bộ vấn đề liên quan đến chi nhánh, kể cả vấn đề đại diện. Tức là, bất cứ hoạt động kinh doanh nào chi nhánh muốn thực hiện cũng phải xin phép sự đồng ý từ phía doanh nghiệp, giám đốc chi nhánh không đương nhiên có thẩm quyền đại diện cho chi nhánh, mà quyền này chỉ phát sinh khi có sự ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, bất cứ lúc nào, người đại diện của doanh nghiệp cũng có thể hủy bỏ sự ủy quyền nói trên.

Về tài chính, chi nhánh không độc lập về tài chính đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh có thể hạch toán kế toán độc lập hoặc phụ thuộc vào doanh nghiệp.

3. Điều kiện thành lập chi nhánh

– Có giấy phép kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật.
– Có người đứng đầu chi nhánh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.
– Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.
– Có chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh chi nhánh yêu cầu chứng chỉ, có giấy xác nhận đủ điều kiện đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đối với Dịch vụ thành lập chi nhánh Công ty, Chúng tôi sẽ cung cấp cũng như thay mặt quý khách hàng thực hiện các công việc pháp lý sau:

1. Tư vấn trước khi thành lập chi nhánh công ty:

Tư vấn lựa chọn mô hình các đơn vị phụ thuộc phù hợp với nhu cầu của công ty.

Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập chi nhánh của công ty.

Tư vấn về mô hình tổ chức, quản lý của chi nhánh của công ty.

Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của đơn vị chi nhánh của công ty mới thành lập.

Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước của chi nhánh của công ty.

Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Soạn thảo nội dung hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty.

2. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh của công ty:

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty.

Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tiến hành hồ sơ khắc dấu chi nhánh của công ty và Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015).

3. Kết quả thành lập chi nhánh, bàn giao cho khách hàng:

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh

Dấu tròn của chi nhánh của công ty và Giấy xác nhận đã Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (nếu doanh nghiệp muốn khắc dấu tròn cho chi nhánh)

HỒ SƠ YÊU CẦU – THỜI GIAN & CHI PHÍ TOÀN BỘ

1. Hồ sơ yêu cầu bao gồm:

Bản sao Giấy phép kinh doanh Công ty chủ quản.

Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu người đứng đầu chi nhánh của công ty.

2. Lệ phí dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty :

→ Giấy phép, MST:

Dịch vụ: 500.000 VNĐ (Trường hợp công ty chủ quản ở ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, phí dịch vụ là 1.000.000 đồng)

Phí nhà nước: 200.000 VNĐ

Bố cáo: 300.000 VNĐ

→ Con dấu (nếu doanh nghiệp muốn khắc dấu tròn cho chi nhánh):

Phí khắc dấu: 450.000 VNĐ

Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015): 200.000 VNĐ

3. Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty

Giấy phép: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Dấu tròn: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Ghi chú:

Doanh nghiệp có thể không khắc dấu riêng cho chi nhánh.

Trường hợp chi nhánh đăng ký độc lập, Doanh nghiệp phải kê khai thuế tại chi cục thuế nơi đặt trụ sở chi nhánh.