Bạn đang là chủ một doanh nghiệp mới thành lập?
Bạn đang băn khoăn lo lắng về việc giải quyết những khoản sổ sách kế toán?
Bạn đang cần tìm dịch vụ kế toán trọn gói để quản lý toàn bộ hệ thống kế toán của công ty?

Là doanh nghiệp mới thành lập, nếu chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện các thủ tục, tư vấn kế toán cho doanh nghiệp; hướng dẫn về sử dụng hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, tư vấn các quy định về luật thuế hiện hành.

Nhằm tránh rủi ro liên quan đến việc thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế nhưng quý khách muốn tiết kiệm chi phí khi mới khởi nghiệp, quý khách không cần có nhân viên kế toán, kế toán trưởng chuyên nghiệp mà hãy giao phó cho chúng tôi thực hiện các công việc sau:

1. Kế toán – Báo cáo thuế hàng tháng:

  • Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN theo quy định
  • Lập phiếu thu – chi, phiếu xuất – nhập kho.
  • Sổ nhật ký; sổ cái các tài khoản
  • Sổ quỹ tiền mặt; sổ quỹ tiền ngân hàng
  • Sổ chi tiết hàng tồn kho; công nợ phải thu, phải trả
  • Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa; bảng lương; soạn thảo hợp đồng
  • Báo cáo thống kê…

2. Báo cáo thuế hàng quý:

  • Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN, TNDN theo quy định

3. Quyết toán thuế hàng năm:

  • Soạn và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
  • Soạn và nộp báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ

4. Bảng giá dịch vụ kế toán:

Nội dung công việc Loại hình kinh doanh Số lượng hóa đơn Phí dịch vụ/tháng  
1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

 

– Báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý bằng phần mềm HTKK (mã vạch)
– Báo cáo thuế TNCN bằng phần mềm HTKK

 

2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

 

– Lập phiếu thu – chi
– Lập phiếu phiếu xuất kho – phiếu nhập kho
– Sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản
– Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết các tài khoản: công nợ, hàng tồn kho, TSCĐ…
– Theo dõi hạch toán phân bổ chi phí
– Lập bảng lương và soạn hợp đồng

 

3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

 

– Quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm
– Quyết toán thuế TNDN bằng phần mềm HTKK
– Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

 

Lưu ý:
– Phí dịch vụ đã bao gồm phí in hồ sơ, sổ kế toán hàng tháng và tư vấn theo thông tư, nghị định và luật thuế mới.
– Giá dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT.

Dịch vụ – Tư vấn
– Khách sạn
– Thương mại
Không phát sinh 200.000 đồng  
từ 1 đến 15 hóa đơn 500.000 đồng  
từ 16 đến 30 hóa đơn 1.000.000 đồng  
từ 31 đến 45 hóa đơn 1.300.000 đồng  
từ 46 đến 60 hóa đơn 1.600.000 đồng  
từ 61 đến 75 hóa đơn 1.900.000 đồng
từ 76 đến 90 hóa đơn 2.200.000 đồng
Từ tờ hoá đơn 91 trở đi (thoả thuận phí dịch vụ)
Nhà hàng – Vận tải – Nhập khẩu Không phát sinh 200.000 đồng
từ 1 đến 15 hóa đơn 500.000 đồng
từ 16 đến 30 hóa đơn 1.100.000 đồng
từ 31 đến 45 hóa đơn 1.500.000 đồng
từ 46 đến 60 hóa đơn 1.900.000 đồng  
từ 61 đến 75 hóa đơn 2.300.000 đồng
từ 76 đến 90 hóa đơn 2.700.000 đồng
Từ tờ hoá đơn 91 trở đi (thoả thuận phí dịch vụ)
Sản xuất – xuất khẩu Không phát sinh 200.000 đồng
từ 1 đến 15 hóa đơn 800.000 đồng
từ 16 đến 30 hóa đơn 1.300.000 đồng
từ 31 đến 45 hóa đơn 1.700.000 đồng
từ 46 đến 60 hóa đơn 2.100.000 đồng  
từ 61 đến 75 hóa đơn 2.500.000 đồng
từ 76 đến 90 hóa đơn 2.900.000 đồng
Từ tờ hoá đơn 91 trở đi (thoả thuận phí dịch vụ)
Xây dựng
(Lưu ý: mỗi giá trị hợp đồng dưới tám trăm triệu đồng)
không phát sinh 200.000 đồng
Từ 01 đến 02 HĐ xây dựng 1.200.000 đồng
Từ 03 đến 04 HĐ xây dựng 2.000.000 đồng
Từ 05 đến 06 HĐ xây dựng 2.500.000 đồng
Từ 07 đến 10 HĐ xây dựng 3.200.000 đồng
Từ 11 hợp đồng trở lên hoặc giá trị mỗi hợp đồng trên tám trăm triệu đồng (thoả thuận phí dịch vụ)