Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản (quyết toán dự án) là gì? Mục đích, phân loại, đối tượng sử dụng dịch vụ như thế nào? Quy trình thực hiện có phức tạp hay không? Chúng ta cùng phân tích câu trả lời về lĩnh vực này trong nội dung dưới đây nhé.

Mục đích kiểm toán xây dựng cơ bản (kiểm toán quyết toán dự án)

» Mục đích của kiểm toán xây dựng cơ bản hay kiểm toán quyết toán dự án là việc kiểm toán viên về công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án đưa ra ý kiến độc lập.

» Góp phần làm tăng độ tin cậy của người sử dụng, chủ đầu tư, cổ đông, đối tác, các cơ quan quản lý… đối với báo cáo quyết toán hoàn thành dự án của doanh nghiệp.

Nội dung thực hiện trong cuộc kiểm toán

 • Kiểm tra và xác nhận báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
 • Kiểm tra  công tác kế toán về tính đầy đủ, phù hợp cũng như đánh giá tính đúng đắn của các chỉ tiêu về vốn, công nợ, tài sản, tính hợp pháp của hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu và các chứng từ gốc.
 • Tư vấn về điều hành, quản lý dự án đầu tư, hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện và sắp xếp, lưu trữ hồ sơ quyết toán.. đảm bảo đúng và phù hợp với quy định của dự án và quy định của nhà nước.

Các dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành về lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư về lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ về lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán nhằm lựa chọn phương án tối ưu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nhằm giúp quá trình xây dựng đạt hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí bao gồm vật liệu, kết cấu, khối lượng và đơn giá.
 • Dịch vụ kiểm toán kiện toàn hồ sơ về lĩnh vực xây dựng cơ bản phù hợp với quy định của luật pháp.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư bị dừng thực hiện vĩnh viễn về lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán gói thầu, công trình, hạng mục hoàn thành về lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển về lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán riêng cho từng khoản mục về lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành về lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Dịch vụ xác định nguyên giá của tài sản cố định nhằm đưa vào hệ thống tài sản. Từ đó vận hành, tính trích khấu hao tài sản theo luật định và hoàn thiện hồ sơ xây dựng.
 • Dịch vụ thẩm tra chi phí xây dựng cho các công trình của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm tiết kiệm chi phí.
 • Dịch vụ kiểm toán trong trường hợp không xác định được khối lượng công việc hoàn thành nhằm giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra.

Đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

 • Đối tượng sử dụng dịch vụ bao gồm
 • Phòng tài chính huyện là cơ quan đóng vai rò tham mưu, phê duyệt quyết toán.
 • Các cơ sở tài chính như các huyện làm chủ đầu tư, các sở, các ban quản lý là các cấp tham mưu phê duyệt thuộc các sở, ban ngành huyện; các ban quản lý dự án.
 • Chủ đầu tư các cấp như chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng dịch vụ…
 • Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Lợi ích khi doanh nghiệp thực hiện kiểm toán xây dựng cơ bản

 • Tiết kiệm chi phí và thời gian tiến hành kiểm toán.
 • Vấn đề thủ tục hồ sơ pháp lý đúng quy định.
 • Vấn đề trong quá trình giải ngân, cấp pháp vốn hay quản lý thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản.
 • Vấn đề trong giá trị chi phí đầu tư đảm bảo đúng, đủ và tối ưu.
 • Vấn đề về việc tài sản được hình thành qua đầu tư, vật tư thiết bị và công nợ của dự án còn tồn đọng lại.
 • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đơn vị Kiểm toán, Thanh tra nhà nước.