Dịch vụ giải thể Công ty tại Luật Thanh Bình sẽ giúp quý khách hàng giải quyết nhanh các thủ tục cần thiết như quyết toán giải thể, thủ tục khóa mã số thuế, trả giấy phép kinh doanh và con dấu… Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về những công việc cần thiết khác.

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

 

1. Giải thể công ty

Công ty là một pháp nhân là “con người” do pháp luật tạo ra được gọi là “pháp nhân” nên nó cũng tuân thủ theo quy luật “sinh-lão-bệnh-tử” do đó giải thể là quá trình “chết” đi của công ty dù là lý do gì. Một khi đã xác định được rằng công ty không cần thiết phải tồn tại thì nên tiến hành các thủ tục giải thể công ty càng nhanh càng tốt để hạn chế đến mức thấp nhất các chi phí phải bỏ ra để duy trì hoạt động của công ty.

 

2. Tại sao phải giải thể công ty?

Một khi công ty tồn tại nghĩa là bản thân nó cũng có các “nhu cầu” và các “nghĩa vụ” do đó chủ công ty phải tốn các chi phí phí để đáp ứng các “nhu cầu” và các “nghĩa vụ” đó.

 

Cụ thể các “nhu cầu” và các “nghĩa vụ” gồm:

(i) kê khai nộp thuế (hàng năm phải nộp thuế môn bài, phải làm báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và quyết toán năm (khoản 17 tờ khai mỗi năm))

(ii) lập sổ sách kế toán,

(iii) trả lương cho nhân viên,

(iv) nộp các phí khác (phí phòng chống bão lụt, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn),

(v) các khoản tiền phạt vi phạm hành chính…

 

Đặc biệt nghĩa vụ kê khai nộp thuế phải thực hiện đúng thời hạn theo quy định của luật Quản lý thuế, đây là nghĩa vụ mà chủ công ty thường hay vi phạm vì quên hoặc tưởng rằng công ty không còn hoạt động nên không phải kê khai nộp thuế. Hơn nữa nếu càng để lâu thì các nghĩa vụ đó theo thời gian càng nhiều thêm vì thông thường các chế tài về vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, kế toán, lao động thường tính theo thời gian (thời gian vi phạm càng nhiều thì mức xử phạt càng cao).

 


NỘI DUNG DỊCH VỤ

 

Đối với dịch vụ giải thể công ty/doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thay mặt và hỗ trợ quý khách thực hiện các công việc

– Tư vấn thủ tục giải thể công ty

– Rà soát sổ sách kế toán.

– Quyết Toán Giải thể.

– Tiến hành thủ tục khoá Mã số thuế

– Tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh

– Tiến hành thủ tục trả con dấu

 


THỜI GIAN VÀ GIẤY TỜ CẦN THIẾT

 

Thời gian:

Quyết toán giải thể : từ 5 ngày làm việc ( tuỳ tình hình sử dụng hoá đơn)

Khoá mã số thuế : 20-30 ngày làm việc

Thủ tục trả giấy phép + con dấu: 5 ngày làm việc

 

Giấy tờ cần thiết:

– Tất cả hoá đơn chứng từ kế toán: hoá đơn, biên lai phí, biên lai đóng thuế

– Tất cả sổ sách kế toán + tờ khai báo cáo thuế+ quyết toán thuế.

– Giấy phép kinh doanh bản chính.