Theo quy định của luật đầu tư, người nước ngoài có quyền đầu tư, góp vốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc góp vốn thành lập công ty với các cá nhân, tổ chức trong nước theo tỷ lệ góp vốn tùy thuộc vào ngành nghề theo quy định của pháp luật có liên quan.

 

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng góp vốn hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam. Đây là hình thức đầu tư phổ biến nhằm phát triển hoạt động động kinh doanh của doanh nghiệp Việt trước tình hình suy thoái đang thiếu vốn.

 

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì đây là kênh đầu tư hiệu quả vì đã có sẵn thị trường, có sẵn cơ cấu tổ chức hoạt động. Đối với doanh nghiệp trong nước thì đây là kênh huy động vốn và kinh nghiệm quản lý cũng như trình độ khoa học công nghệ cao từ các nước phát triển.

 

Trước nhu cầu đó, Công ty Thanh Bình nhận thực hiện các dịch vụ Tư vấn thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong công ty Việt nam tại Tp. HCM  như sau:

 


NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

1. Tư vấn trước khi tiến hành toàn bộ thủ tục:

– Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty sau khi tiếp nhận vốn góp;
– Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty sau khi tiếp nhận vốn góp;
– Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn sau khi tiếp nhận vốn góp;
– Tư vấn Các nội dung khác có liên quan sau khi tiếp nhận vốn góp.

 

2. Đại diện thực hiện các thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong công ty Việt nam theo Quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh Nghiệp năm 2015 :

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn.
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

3. Kết quả bàn giao cho khách hàng :

– Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi tiếp nhận vốn góp (Bản gốc và bản sao).
– Các Biểu mẫu hồ sơ để lưu tại Công ty theo quy định

 


HỒ SƠ YÊU CẦU, THỜI GIAN, CHI PHÍ TOÀN BỘ

 

1. HỒ SƠ YÊU CẦU:

 

1.1. Đối với Công ty Việt Nam tiếp nhận vốn góp từ nhà đầu tư nước ngoài

– Bản gốc Giấy phép Công ty Việt Nam tiếp nhận vốn góp từ nhà đầu tư nước ngoài
– Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên công ty Việt Nam

 

1.2. Đối với Nhà đầu tư nước ngoài 

1.2.1. Đối với nhà đầu tư là công ty nước ngoài: 

– Bản sao Giấy phép công ty (hợp thức hóa lãnh sự).
– Bản sao hộ chiếu của người đại diện.

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật.

 

1.2.2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài: 

– Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật.

 

2. THỜI GIAN: 

 20 ngày làm việc theo quy định của pháp luật kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ  

 

3. PHÍ DỊCH VỤ

 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN GIÁ (VNĐ)
01  Thành lập công ty vốn nước ngoài Tuỳ lĩnh vực hoạt động
02  Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP HCM 10.000.000
03  Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc : chi nhánh, VPĐĐ, kho… 9.000.000
04  Thay đổi tên công ty, vốn, thành viên 9.000.000
05  Bổ sung nghành nghề có liên quan dự án Tuỳ nghành nghề
06  Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp 9.000.000
07  Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua công ty cổ phần Việt Nam 8.000.000
08  Giải thể Tuỳ điều kiện cụ thể