Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2005 về Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ sang quận, huyện khác thì trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TY THANH BÌNH

1. Luật Thanh Bình Tư vấn thay đổi địa chỉ công ty
– Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi trụ sở công ty.
– Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
– Tư vấn các thủ tục sau thay đổi trụ sở công ty
– Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

2. Tiến hành hoàn thiện hồ sơ thay đổi
– Quyết định về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp;
– Biên bản họp về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp;
– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Giấy ủy quyền;
– Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

Thay đổi địa chỉ cùng quận:

– Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
– Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Nộp thông báo thay đổi tại cơ quan Thuế,
Thay đổi địa chỉ khác quận:

– Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
– Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Nộp thông báo thay đổi tại địa chỉ cũ;
– Tiến hành hủy hóa đơn cho Doanh nghiệp;
– Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế;
– Tiến hành thủ tục đổi dấu tròn tại Công An;
– Nộp hồ sơ pháp lý tại quận mới.
CÁC VIỆC CẦN LÀM SAU KHI TIẾN HÀNH THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

1. Về dấu Công ty

Công ty sẽ phải tiến hành thủ tục khắc lại dấu và công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Lưu ý: Việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận không phải tiến hành khắc lại dấu.

2. Về hóa đơn công ty:

a. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện

Quý khách hàng có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ, tuy nhiên, cần khắc thêm dấu đóng tên Công ty và địa chỉ mới Công ty và đóng vào hóa đơn cũ sau đó làm công văn (Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn) lên Chi cục thuế xin phép được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

b. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận/huyện/tỉnh

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

– Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn

– Nộp Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

– Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn đến cơ quan thuế

Hoặc nếu khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới, khách hàng cần tiến hành:

– Nộp thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế

– Nộp thông báo phát hành hóa đơn mới