1. Vốn điều lệ là gì?
Đó là tài sản mà thành viên của công ty, cổ đông, chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên) đóng góp, cam kết đóng góp trong một khoảng thời gian nhất định để duy trì hoạt động của công ty, được ghi trong Điều lệ của công ty và thể hiện trong Giấy đăng ký doanh nghiệp.

2. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ của công ty:
– Thay đổi tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong công ty;

– Tăng vốn điều lệ;

– Giảm vốn điều lệ.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TY THANH BÌNH

1. Luật Thanh Bình Tư vấn các quy định quy định của pháp luật về tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp:
Đối với công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ, được tăng vốn
Đối với công ty TNHH hai thành viên chỉ được phép giảm vốn sau hai năm kể từ ngày thành lập
Đối với công ty cổ phần nếu giảm vốn chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể tùy từng trường hợp
Trách nhiệm của các thành viên đối với trường hợp tăng, giảm vốn
Tư vấn về các vấn đề có liên quan

2. Tiến hành thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp:
Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi;
Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu
Xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm khi có yêu cầu
Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Thay đổi tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong công ty:

Tên, mã số doanh nghiệp. mã số thuế;
Thông tin liên quan đến các thành viên góp vốn: Chứng minh thư nhân dân; họ tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại…
Tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên;
Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự kiến thay đổi (tỷ lệ số vốn đóng góp thay đổi giữa các thành viên).
Trường hợp 2: Tăng/giảm vốn điều lệ:
Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, mã số thuế;
Vốn điều lệ đã đăng ký, số vốn dự định tăng/giảm;
Thời điểm, lý do, hình thức tăng/giảm vốn;
Thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ.

THỜI GIAN LÀM VIỆC – CHI PHÍ THỰC HIỆN

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Đối với tất cả các loại hình công ty)

Phí dịch vụ trọn gói: 1.000.000 đồng (Đối với tất cả các loại hình công ty)
Nếu đăng ký thay đổi thêm 1 nội dung cộng thêm 300.000 đồng (không đóng thêm lệ phí nhà nước, bố cáo)